الابهشت|مذهبی|معارف|قرآنی

جدیدترین مطالب و خبرهای مذهبی , معارف , حوزه , قرآنی

محبوب ترین اعمال نزد خدا

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:

ما مِن شَیءٍ اَحَبَّ إلَی اللهِ بَعدَ مَعرِفَتهِ مِن عِفَّةِ بَطنٍ و فَرجٍ، وَ ما مِن شَیءٍ اَحبَّ إلیَ اللهِ مِن اَن یُساَلَ؛
هیچ چیز نزد خداوند، پس از خداشناسی، محبوب تر از نگهداری شکم و شهوت از گناه نیست. و هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست که از درگاهش سؤال کنند.
تحف العقول، ص ۲۸۲

ادامه مطلب
تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی

ساده ترین راه برای سپاس از پروردگار

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:

سُبحانَ مَن جَعَل الإعترافَ بِالنِّعمَةِ لَهُ حَمداً، سُبحانَ مَن جَعَلَ الإعترافَ بِالعَجزِ عَن الشّکرِ شُکراً؛
منزّه است خدایی که اعتراف به نعمت را، حمد خود قرار داده است. منزّه است خدایی که اعتراف به ناتوانی از شکر را، شکر محسوب می دارد.
تحف العقول، ص ۲۸۳

شرح حدیث:
از روشهای هدایتی قرآن، یادآوری نعمتهای بی شمار خداوند است.

ادامه مطلب

دل کندن از دنیا

راه دل کندن از دنیا

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:

مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ هانَت عَلَیهِ الدُنیا؛
هر کس نفس خود را ارجمند و باکرامت دارد، دنیا در نظرش بی مقدار خواهد شد.
تحف العقول، ص۲۷۸

 

ادامه مطلب

تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی

مضرات درخواست نیاز

مضرات درخواست از مردم

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:

طَلَبُ الحَوائِجِ إلَی النّاسِ مَذلَّةٌ لِلحَیاة ِوَ مَذهَبَةٌ لِلحَیاءِ وَ استِخفافٌ بِالوَقارِ وَ هُوَ الفَقرُ الحاضِرُ؛
درخواست نیازها از مردم، مایه ی خواری زندگی، از بین برنده ی شرم و حیا و سبک کردن وقار و متانت است و خود درخواست، فقر حاضر است.
تحف العقول، ص۲۷۹

 

ادامه مطلب